Česká ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 %

1. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
Podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,7 %. Meziroční růst HDP byl podpořen zejména výdaji na tvorbu hrubého kapitálu. Pozitivně přispěly také výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí.

Zpřesněný odhad potvrdil růst české ekonomiky ve 2. čtvrtletí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 % a meziročně o 3,7 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 3,4 %. V mezičtvrtletním srovnání nejvíce přispělo k růstu HPH odvětví informačních a komunikačních činností (růst 2,4 %) a odvětví profesních, vědeckých, technických a administrativních činností (+3,5 %). Dařilo se také průmyslu (+0,3 %) a skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (+0,4 %). Pokles zaznamenalo stavebnictví (-1,1 %).

Na meziročním růstu HPH (+3,4 %) se nejvíce podílela skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství +1,4 p. b. (růst o 7,7 %). Zpracovatelský průmysl přispěl +0,2 p. b. (+0,8 %), stavebnictví +0,3 p. b. (+5,1 %), informační a komunikační činnosti +0,5 p. b. (+6,6 %) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti +0,4 p. b. (+5,7 %).

Na straně poptávky byla ve 2. čtvrtletí hlavním faktorem mezičtvrtletního růstu HDP změna stavu zásob. Pozitivně přispěla i tvorba hrubého fixního kapitálu. Meziroční růst HDP (+3,7 %) ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,4 p. b., tvorba hrubého fixního kapitálu +1,6 p. b. a změna stavu zásob +2,2 p. b. Zahraniční poptávka měla negativní vliv - 0,6 p. b.

„Celkové výdaje na konečnou spotřebu klesly mezičtvrtletně o 0,2 %. Výdaje domácností se mezičtvrtletně snížily o 0,1 %. Pokles nastal především u výdajů za nákup předmětů dlouhodobé spotřeby. K poklesu došlo i u výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí, které mezičtvrtletně klesly o 0,4 %,“ uvedl Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

V meziročním srovnání byl zaznamenán celkový růst výdajů na konečnou spotřebu o 0,7 %. Rostly jak výdaje domácností o 0,2 %, tak i výdaje vládních institucí o 1,8 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 %, meziročně o 6,2 %. Rostly zejména investice do ostatních budov a staveb, dopravních prostředků a strojů a zařízení. Změna stavu zásob činila +110,6 mld. Kč. Rostly především zásoby hotových výrobků a materiálu průmyslových podniků, čímž významně přispěly k růstu celkové tvorby hrubého kapitálu.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty -25,8 mld. Kč, bylo tak o 77,3 mld. nižší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz rostl mezičtvrtletně reálně o 1,2 % a meziročně o 1,8 %, kde vývoj ovlivnil růst vývozu služeb. Naopak k poklesu došlo u vývozu chemických látek, základních kovů a kovodělných výrobků. Dovoz rostl mezičtvrtletně o 1,8 % a meziročně o 2,7 % především zásluhou růstu dovozu ropy a zemního plynu.

Štítky: 

Podobné články

Důvěra v ekonomiku dál klesá

27. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se oproti srpnu při stejném vývoji obou svých složek snížil o čtyři body na hodnotu 90,1. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil, podobně jako souhrnný indikátor na hodnotu 93,6, indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 72,7, což je vůbec nejnižší hodnota od počátku zjišťování. Čtěte více

Jaké jsou dopady inflace na ceny v e-commerce?

20. 9. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Heureka)
Aktuální situace a všechny přidružené události posledních měsíců se odráží na rostoucích cenách spotřebního zboží. V jakých kategoriích je tento trend patrný nejvíce ukazuje nejnovější analýza vývoje cen na internetu, kterou zpracoval nákupní rádce Heureka.cz. Čtěte více

Celková důvěra v ekonomiku se potřetí v řadě snížila

25. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Mezi podnikateli poklesla důvěra v ekonomiku napříč všemi odvětvími. Hodnota indikátoru důvěry podnikatelů se tak dostala opět pod svůj dlouhodobý průměr. Mezi spotřebiteli se naopak důvěra v ekonomiku po pěti měsících nepřetržitého poklesu meziměsíčně zvýšila. Čtěte více

eD system získal ocenění nejvyšší důvěryhodnosti

24. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: eD system)
IT distributor eD system si v nezávislém ratingu společnosti Dun & Bradstreet vysloužil hodnocení nejvyššího stupně důvěryhodnosti s označením AAA. Zařadil se tak mezi úzkou skupinu společností, které splňují nejpřísnější ekonomická kritéria. Čtěte více