Češi v síti REMA vloni vytřídili téměř 21 tisíc tun elektroodpadu

15. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: REMA)
20,9 tisíc tun. Taková je hmotnost vysloužilých elektrických a elektronických zařízení, kterou během loňského roku ve své sběrné síti převzal k recyklaci kolektivní systém provozovaný společností REMA Systém. Množství odpovídá hmotnosti 120 staveb pražské Petřínské rozhledny.

Ve sběru elektra se Češi oproti roku 2018 opět zlepšili, vytřídili o téměř čtvrtinu více, a to také díky zapojeným obcím.

Pozitivně hodnotí čísla sběru za rok 2019 i David Vandrovec, generální ředitel společností REMA: „Výsledky roku 2019 zapisujeme do naší historie zlatým písmem. Tím, že REMA poprvé v historii překonala hranici ročního sběru ve výši 20 tisíc tun elektrozařízení odeslaného k recyklaci, došlo k nárůstu sběru o přibližně 25 procent. Patnácté výročí existence REMA tak nemůžeme oslavit lépe.

Sběrná síť REMA disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě nastavení této sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného elektroodpadu. Za rok 2019 činí zpětný odběr 79,6 %. V roce 2018 to bylo 67,3 %, přičemž cílová hodnota nastavená Evropskou unií činila 45 %, respektive 55 a 50 %. „Těchto čísel, která jsou každoročně ověřována nezávislým auditorem, nedosahuje žádný jiný kolektivní systém v České republice,“ zdůrazňuje Vandrovec. „Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je hřiště, na kterém se REMA umí úspěšně pohybovat. Velký dík patří zejména všem našim partnerům, bez kterých bychom nemohli uváděných výsledků dosahovat,“ zhodnotil Vandrovec.

Společnosti REMA zajišťují také zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů. Podle statistiky společnosti REMA Battery jich lidé v uplynulém roce odevzdali necelých 316 tun. Míra sběru přenosných baterií a akumulátorů překročila hranici 71 % (v roce 2018 to bylo 68 %), přičemž cíl Evropské unie je stanoven v úrovni 45 %.

Co se týče meziročního nárůstu počtu kusů uvedených na trh, dosahuje u elektrozařízení 24 % (REMA registruje trvající trend miniaturizace elektrozařízení a snižování jejich jednotkové hmotnosti, a to již několik let po sobě), u přenosných baterií a akumulátorů je to 35 % (REMA registruje taktéž trvající trend, kdy je na trh uváděno elektrozařízení s vloženým akumulátorem a další mírné zmenšování hmotnosti na jednotku).

Podobné články

GfK: Prodej technického spotřebního zboží v ČR i SR v 1. čtvrtletí 2019 rostl

20. 5. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: GfK)
Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal v České republice v prvním čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst o více než šest procent. Na Slovensku ve stejném období trh zaznamenal meziroční nárůst o více než čtyři procenta. Čtěte více

GfK: Růst trhu technického spotřebního zboží v ČR i SR ve 3. čtvrtletí roku 2018

4. 3. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: GfK)
Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal v České republice ve třetím čtvrtletí roku 2018 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst téměř o šest procent. Na Slovensku pak ve stejném období trh vykázal dokonce nárůst o jedenáct procent. Čtěte více

GfK: Globální trh se spotřební elektronikou dále roste

24. 1. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: GfK)
Globální trh spotřební elektroniky zakončil rok 2018 se 6% růstem prodeje, přičemž celkové tržby činily 138 miliard eur. Ve všech regionech bylo dosaženo významného zisku. Pro rok 2019 GfK předpovídá růst ve výši zhruba čtyř procent, a to zejména díky potenciálu k v segmentu chytrých zařízení s dokonalejšími prémiovými funkcemi a integrovaným hlasovým asistentem. Čtěte více

GfK: Prodej elektra v ČR ve 2. čtvrtletí roku 2018 rostl

13. 8. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: GfK)
Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal v České republice dle společnosti GfK ve druhém čtvrtletí roku 2018 meziroční nárůst na úrovni téměř osm procent. Na pozitivním vývoji se podílely zejména sektory telekomunikací, velkých domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Čtěte více