Češi v roce 2011 vytřídili opět více elektroodpadu

1. 2. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Asekol, Elektrowin, Ekolamp)
Díky kolektivním systémům Asekol, Elektrowin a Ekolamp Česká republika znovu splnila limity Evropské unie. Češi se po mírném poklesu sběru mezi lety 2009 a 2010 opět zlepšili v třídění elektroodpadu. Loni odevzdali o téměř 2 000 tun více než v předcházejícím roce.

Prostřednictvím kolektivních systémů každý občan v roce 2011 odevzdal 4,24 kg vysloužilých spotřebičů, které byly následně recyklovány. Celkem se jedná o 44 747 tun elektroodpadu. Zlepšení je výsledkem neustále rostoucího povědomí o nutnosti třídění mezi lidmi a také zvyšujícího se počtu sběrných míst. Nejlépe třídí občané Kraje Vysočina, kteří odevzdali 5,42 kg elektroodpadu na osobu. Opačný konec škály tradičně obsadil Ústecký kraj s průměrem 2,70 kg.

Česká republika v loňském roce opět vykázala meziroční růst oproti roku 2010. Vybralo se 44 747 tun elektroodpadu, tedy o téměř 2 000 tun elektroodpadu více než v předchozím roce. Vzhledem k doznívající ekonomické recesi, hrozbě další krize a faktu, že prodeje nových elektrospotřebičů nerostou, se jedná o velmi pozitivní trend, který je třeba udržet.

„Ukazuje se, že osvěta, o kterou se tyto tři společnosti usilovně snaží, má svůj smysl. Lidé jsou k ekologickým tématům stále citlivější a mají chuť a vůli se v této oblasti rozvíjet. Proto je nyní ideální doba zaměřit se i na drobné elektro, které lidé nejsou tolik zvyklí třídit. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce pokračovali v intenzivní instalaci červených kontejnerů určených právě na drobné spotřebiče,“ řekl Jan Vrba, jednatel společnosti Asekol.

Čechům se stejně jako v letech 2009 a 2010 podařilo i v loňském roce splnit limity Evropské unie, tedy vybrat alespoň 4 kg elektroodpadu na osobu. Průměrný občan České republiky loni odevzdal 4,24 kg vysloužilých elektrospotřebičů. Největší podíl na výsledku mají velké domácí spotřebiče jako ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sporáky a spotřebitelská zařízení, zejména televize a monitory.

Současná situace potvrzuje trend, který přinesl pravidelný průzkum mezi spotřebiteli. Ten říká, že lidé mají zodpovědnější přístup k vyřazování spotřebičů. Více zvažují, zda se jich zbavit jen kvůli morálnímu opotřebení či proto, že skutečně doslouží. Když ale k vyřazení dojde, roste počet spotřebitelů, kteří se správně rozhodnou odevzdat ho k recyklaci,“ vysvětlil Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému Elektrowin.

Z pohledu krajů dopadl nejlépe Kraj Vysočina, kde každý občan loni dokázal odevzdat k recyklaci téměř 5,5 kg elektroodpadu. Pětikilogramovou hranici překonal také Královéhradecký kraj (5,23 kg) a Zlínský kraj (5,15 kg). Nejméně se třídí v Ústeckém kraji (2,70 kg) a Karlovarském kraji (3,09 kg).

Mezi elektrozařízení podléhající zpětnému odběru se řadí i úsporné zářivky a průmyslová svítidla, o jejichž sběr se stará společnost Ekolamp. „Oproti roku 2010 jsme zaznamenali nárůst o 9 procent, loni se vybralo 1 089 tun osvětlovacích zařízení. Za zdánlivě malým objemem se pak skrývá téměř pět milionů kusů osvětlovacích zařízení. Na toto číslo můžeme být právem pyšní. Co se týká samotné recyklace, v případě světelných zdrojů bylo dosaženo i míry materiálového využití na 95 procent, což je hodnota zůstávající na úrovni roku 2010. U zpracování svítidel se dokonce hodnota navýšila z původních zhruba 80 procent na na 85 procent. Zpracovatelé dokáží lépe opětovně využít plasty obsažené v průmyslových svítidlech, které tvoří přibližně 30 procent z celkového objemu recyklovaných průmyslových svítidel,“ řekl Alexandr Hanousek, jednatel společnosti Ekolamp.

Kolektivní systémy Asekol, Ekolamp a Elektrowin se snaží zejména o osvětu občanů a intenzivní rozšiřování sběrné sítě, která přivede k třídění elektra ještě více lidí. „Čísla vypadají dobře, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná především o velké, tudíž těžké, spotřebiče. Drobné elektrospotřebiče, jako třeba mobily, mp3 přehrávače, kompaktní zářivky a další, končí stále nejčastěji v popelnicích na směsný odpad,“ upozornil Vrba. Z tohoto důvodu Asekol inicioval vznik červených kontejnerů, tedy samostatných stacionárních kontejnerů na drobné elektro. V roce 2011 došlo k jejich hromadné instalaci a v současnosti je jich po celé republice umístěno více než 1 500. Jen za loňský rok se  jejich prostřednictvím vybralo 524 tun drobných spotřebičů. Ekolamp dále rozvíjí síť malých sběrných nádob sloužící k zpětnému odběru úsporných žárovek, které obsahují nebezpečnou rtuť a v komunálním odpadu skončit nesmí. Počet instalací dosáhl 1 400 míst.

Elektrowin nejen umisťováním sběrným nádob, ale také díky svým projektům neustále rozšiřuje síť míst zpětného odběru tak, aby obyvatelům České republiky sběr vysloužilých elektrozařízení co nejvíce přiblížil a tím usnadnil. Jedním z nich je i na jaře roku 2011 spuštěný projekt s názvem Recyklujte s hasiči, v rámci kterého se do zpětného odběru zapojují sbory dobrovolných hasičů. „Tato akce přináší výhody pro obě strany. Lidé již nemusí přemýšlet, kam odevzdat vysloužilce. Sbory dobrovolných hasičů pořádají tzv. Železné neděle a od Elektrowinu pak získají za každý vysbíraný kus finanční odměnu,“ vysvětlil systém fungování projektu Roman Tvrzník. V současné době sbírá s Elektrowinem již 420 hasičských sborů, kteří dosud vybrali více než 765 tun vysloužilých spotřebičů.