CCV IS nabízí ISDOC

30. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
CCV Informační systémy oznámila, že její clearingové centrum ORION nabízí s účinností od 1. května 2009 všem svým zákazníkům zdarma podporu přenosu dat ve formátu ISDOC.

ISDOC je tuzemský elektronický datový formát zaměřený na elektronickou fakturaci. Přínosem jeho zavádění je dosáhnout za přispění výrobců účetních a ekonomických systémů dalšího rozvoje elektronické výměny dokumentů především v rámci menších podniků a organizací.

Společnosti CCV Informační systémy se stala prvním VAN operátorem (Value Added Network) pro elektronickou výměnu dat, který oznámil podporu nového formátu ISDOC pro elektronickoku fakturaci. S účinností od prvního května 2009 je tak ISDOC podporován jako jeden z mnoha „inhouse" datových formátů, a to zdarma pro všechny zákazníky jako součást služby clearingového (konsolidačního) centra ORION®, které každý měsíc slouží více než 700 zákazníkům k doručení více než miliónu zpráv tisícům protistran.

E-fakturace i pro malé společnosti
Přestože v České republice stále převažuje „papírový“ způsob fakturace, pokročilejší formy EDI komunikace mezi obchodními společnostmi zažívají v posledních měsících mezi tuzemskými firmami znatelný rozvoj. Klíčovými argumenty jsou přitom urychlení procesů vázaných na výměnu dokumentů a snížení chybovosti.

Jedním z dalších akcelerátorů tohoto rozvoje by se měl stát i nový tuzemský formát ISDOC (Information Systems Document), který by měl sloužit pro tu část trhu, jež požaduje pouze elektronické řešení fakturace, tedy pro vybranou skupinu živnostníků a malých podniků. Jeho budoucí podporu ohlásili významní výrobci účetních a ekonomických systémů v ČR. Díky ní mohou menší firmy přijímat faktury elektronicky s možností snadného importu do systému bez dodatečného zásahu dodavatele informačního systému, což může přispět k plynulejšímu rozvoji elektronické fakturace.

Komunikace se středními a velkými společnostmi, jež vyžadují elektronické pokrytí i dalších obchodních a logistických dokladů (objednávka, dodací list, příjemka atd.) a využívají plnohodnotnou elektronickou výměnu dat (EDI), je pak řešena konverzí lokálního formátu ISDOC do standardního formátu fakturační zprávy INVOICE, a to různými způsoby s nevelkými náklady a bez nutnosti náročného zásahu do ERP systému. Pro typické uživatele EDI komunikace z řad dodavatelů tímto vzniká možnost bez dalších nákladů ze svého systému faktury nejen odesílat, ale formou standardní podpory ISDOCu ve svém informačním systému a také v EDI řešení ORION přijímat faktury od svých subdodavatelů, dodavatelů služeb a podobně, což může významně ovlivnit další používání a rozvoj elektronické fakturace.

CCV Informační systémy pomáhá při rozvoji tuzemské elektronické výměny dat
CCV Informační systémy se nejen podílí v pracovních skupinách Sdružení pro informační společnost (SPIS) nebo sdružení GS1 na rozvoji elektronické výměny dokumentů na českém trhu, ale připojilo se i k deklaraci o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR, kterou organizuje sdružení SPIS. „Tímto krokem naše společnost vyjadřuje souhlas s myšlenkou spojit své síly s ostatními vývojářskými, prodejními a implementačními společnostmi v oblasti ERP, podnikových informačních systémů a ostatního ekonomického software na prosazení společných postupů v oblasti elektronické fakturace (efakturace), které povedou v rámci ČR k využívání elektronických zpráv místo papírových dokladů. Navazujeme tím na dlouhodobou spolupráci, kterou v oblasti integrace elektronické komunikace s producenty a implementátory software dlouhodobě rozvíjíme," říká David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness.