BYZNYS podporuje obchodování společnosti Darte

7. 8. 2009. (redaktor: , zdroj: )
Ke kompletnímu zastřešení klíčových firemních procesů si společnost Darte, specializující se na dodávky stavebních materiálů, vybrala podnikový informační systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R.

Společnost Darte se již v průběhu roku 2008 rozhodla vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na řízení podniku nahradit stávající ekonomický systém novým robustním ERP řešením.

Hlavními důvody pro výběr informačního systému třídy BYZNYS se pak staly zejména úzká provázanost jednotlivých modulů, propracovaná účetní likvidace a zamezení neoprávněných oprav účetních dokladů. Pro nový systém rovněž hovořilo přizpůsobení celého řešení představám uživatele a jeho stabilita bez ohledu na velikost zpracovávané datové základny.

Se samotnou implementací se začalo v lednu 2009 převodem dat z původního systému do ERP třídy BYZNYS. Před zahájením ostrého provozu došlo ke konečnému nastavení a k určení řad dokladů a přístupových práv. Poté probíhal rutinní provoz pod dohledem konzultantů společnosti J.K.R., v jehož průběhu byly nadefinovány uživatelské formuláře.

Mezi největší přínosy nového řešení pro společnost Darte patří především centralizace dat do jednoho systému, online zpracování dokladů, možnost exportu dat do MS Excel, Word a Outlook, propracování evidence obchodního případu a zakázky, a výrazné zvýšení bezpečnosti dat v prostředí SQL.