BladeSystem Matrix je na trhu

22. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
HP představila řešení v rámci portfolia Adaptive Infrastructure (AI). Ta zásadně mění zvyklosti, jak se technologie používají pro poskytování podnikových služeb a snižují náklady.

HP BladeSystem Matrix (Matrix) je první konvergovaná platforma softwaru, serverů, datových úložišť a síťových prvků, která automatizuje poskytování služeb v datovém centru. K rychlému návrhu, nasazení a optimalizaci aplikační infrastruktury slouží jednotné rozhraní pro správu HP Matrix Orchestration Environment.
Kombinace těchto produktů vytváří integrovaný fond prostředků, jež fungují ve fyzických i virtuálních prostředích a vytvářejí první infrastrukturu, která je skutečně připravena na podnikové požadavky.
Tato výkonná kombinace dramaticky zjednodušuje složité úlohy v rámci infrastruktury, jako například obnovení po zhroucení, plánování kapacity, konsolidaci a přidělování prostředků. Díky tomu mohou společnosti ušetřit téměř 80 % provozních nákladů. Vložená investice se jim vrátí už za osm měsíců a v průběhu tří let mohou očekávat více než 300% návratnost investice.
Prostřednictvím samoobslužného portálu poskytuje Matrix IT ředitelům snadno použitelné nástroje pro urychlení přidělování infrastruktury aplikacím. Přiděluje prostředky dynamicky, takže umožňuje reagovat na potřeby podniku v řádu pouhých minut a ne týdnů či měsíců, jako tomu obvykle bylo dosud. Prostředky jsou podle potřeby přiřazovány jednotlivým požadavkům a po dokončení každého požadavku na službu vráceny zpět do fondu, což optimalizuje využití infrastruktury.
Společnost HP rovněž uvedla několik dalších nabídek, které mají zvýšit flexibilitu podnikové infrastruktury: řešení HP LeftHand P4000 SAN, balík HP StorageWorks SB40c se softwarem P4000 Virtual SAN Appliance, produkt HP StorageWorks 600 Modular Disk System a služby HP Insight Capacity Advisor Virtualization Services.
Zásadní změna ekonomické stránky, jednoduchosti a flexibility IT
HP BladeSystem Matrix je první integrovaná platforma softwaru, serverů, datových úložišť a síťových prvků, která umožňuje zákazníkům získat výhody konvergovaného systému bez nutnosti nahradit stávající vybavení datového centra.
Benefity jako konsolidace síťového vybavení v poměru čtyři ku jedné nebo 45% úspora nákladů na hardware a software zaručují brzkou návratnost investice.
Platforma Matrix je založena na portfoliu HP BladeSystem, takže nabízí zákazníkům výhody sofistikované správy napájení. IT oddělení bude díky technologii HP Thermal Logic potřebovat o třetinu méně energie a navíc může přesně zaznamenávat historii využívání energie. Zákazníci mohou uvolnit až 50 % kapacity okruhů v datovém centru, které byly dříve nadbytečně rozděleny kvůli nutnosti energetických rezerv.
Automatický pracovní tok s přidělováním na základě šablon navíc zvyšuje produktivitu a omezuje množství chyb, neboť odstraňuje ruční kroky a napomáhá koordinaci mezi technologickými týmy. Zkracuje dobu potřebnou k dodání požadované služby z dní na pouhé minuty.
Platforma Matrix je k dispozici prostřednictvím služby přizpůsobení a integrace HP Factory Express, která zahrnuje implementaci na místě u zákazníka a řízení projektu pro hladké nasazení. V závislosti na růstu podnikových potřeb lze jediné prostředí Matrix snadno rozšířit až na celkový počet 1 000 systémů.
Součástí platformy Matrix jsou nové moduly HP Virtual Connect 8Gb Fibre Channel a Virtual Connect Flex-10 Ethernet – první propojovací technologie na trhu, která dokáže rozdělit přenosové pásmo 10Gb ethernetového portu mezi čtyři síťová rozhraní, čímž šetří výdaje za další síťové vybavení. Zákazníci, kteří pro servery s virtuálními počítači využijí HP Virtual Connect Flex-10, mohou ušetřit až 55% výdajů za síťové vybavení.(4)
Nabídku Virtual Connect rozšiřuje HP o několik novinek:
• Funkce rozhraní Virtual Connect pro stohování několika skříní umožňuje propojit čtyři skříně do jediné domény VC, čímž se počet ethernetových kabelů sníží na dva pro každou skříň.
• HP Virtual Connect Enterprise Manager v1.30, součást prostředí HP Matrix Orchestration Environment, zjednodušuje propojení LAN a SAN mezi stovkami skříní HP BladeSystem. Tento software slouží jako centrální konzola pro správu konfigurací na základě skupin a rychlé přidělování, přesouvání a přepojování serverových připojení k síti až pro 200 virtuálních domén.
HP definuje budoucnost datových úložišť: standardizovaná úložiště
Svými nejnovějšími úložnými produkty umožňuje HP zákazníkům využívat kapacitu zařízení jakéhokoli výrobce kdekoli v síti a udělat z ní jediný fond sdíleného úložiště. Kromě toho HP poskytuje několik vrstev úložiště na standardní platformě.
• Nová řešení HP LeftHand P4000 SAN nabízejí škálovatelnou architekturu s funkcemi replikace dat a automatickým vyvažováním objemů dat napříč všemi úložnými prostředky. Administrátoři mohou ekonomicky výhodně zprovoznit sdílená úložiště ve virtuálních prostředích a přitom použít stávající infrastruktury.
• Balíček HP StorageWorks SB40c se softwarem P4000 Virtual SAN Appliance je první vysoce dostupné řešení sdíleného úložiště v rámci virtualizované infrastruktury blade serverů.(5) Poskytuje škálovatelnou úložnou síť SAN, kterou lze nasadit v rámci HP BladeSystem. V případě rychlého růstu úložných potřeb ji lze rozšířit napříč několika skříněmi s blade servery.
• HP StorageWorks 600 Modular Disk System (MDS600) poskytuje přímo připojené úložiště (DAS) pro HP BladeSystem. Umožňuje zákazníkům alokovat jakékoli množství jednotek jakémukoli serveru s náklady nižšími až o 70 % a o 230 % vyšší hustotou než tradiční DAS.(1) Úložiště mohou být každému blade serveru alokována podle potřeby s možností rychle a snadno změnit konfiguraci bez přesouvání kabelů.
Virtualizace obohacená o špičkovou kombinaci služeb a softwaru
Služby HP Insight Capacity Advisor Virtualization Services pomohou zákazníkům vyhodnotit, naplánovat a navrhnout ideální virtuální prostředí. Spojují mnohaleté odborné zkušenosti HP v oblasti virtualizace s konsolidačním softwarem HP Insight Capacity Advisor, který umožňuje identifikovat nejlepší přístup ke snížení rizika výpadku, zvýšení odezvy a maximalizaci návratnosti investice do virtualizované instalace.