Belkin v Evropě dobrovolně stahuje adaptéry Powerline

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost Belkin v Evropě identifikovala malý počet výrobků Powerline, které nesplňují evropské standardy a byly omylem distribuovány prodejcům, proto je stahuje z evropského trhu.

Společnost Belkin International, Inc., začíná z evropského trhu stahovat jednotky Powerline, které nevyhovují Evropské normě. Jedná se o část dodávek startovní sady Powerline (F5D4073), startovní sady Powerline AV (F5D4074) a samostatné síťové adaptéry Powerline (F5D4073S a F5D4074S).
Společnost Belkin zjistila, že nepatrný počet těchto jednotek nesplňuje evropskou směrnici o nízkém napětí (LVD) 2006/95/EC a související evropský standard 60950–1. Znamená to, že dotčené jednotky pro uživatele představují potenciální riziko úrazu elektrickým proudem, protože nebyly testovány testem elektrické pevnosti při napětí 3 000 V, což je evropský standard, ale splňují pouze napětí 2000 V.
Společnost Belkin provedla rozsáhlé testy jednotek z dotčených skladových zásob a domnívá se, že existuje jen minimální riziko, že by dotčené výrobky Powerline mohly pro uživatele představovat nebezpečí. Společnost Belkin zdůrazňuje, že nebyla informována o žádném zranění ani poškození v důsledku nesprávného fungování těchto zařízení Powerline. Společnost Belkin nicméně chce vyloučit veškerá rizika a s okamžitou účinností dobrovolně stahuje všechny dotčené jednotky z trhu, aby zákazníkům poskytla
stoprocentní jistotu.
Problematické jednotky Powerline byly prodány na evropském trhu mezi říjnem 2008 a únorem 2009, většina z nich v Německu a Beneluxu. Společnost Belkin odebere nevyhovující výrobky z obchodů v následujících oblastech:
· Německo
· Benelux
· Velká Británie
· Skandinávie
· Itálie
· Francie
· Česká republika
· Slovensko
· Španělsko
Společnost Belkin bude v těchto zemích spolupracovat s příslušnými zákonnými orgány, aby zajistila, že stažení výrobků proběhne adekvátním a efektivním způsobem.
V České republice se jedná o cca 20 kusů, které mohly být již prodány koncovým uživatelům a prodejcům. Ostatní byly okamžitě staženy od distributorů a vyměněny za nové, které plně vyhovují dané směrnici. Zákazníkům, kteří již zakoupili dotčené jednotky, nabízí Country Manager, Libor Tošovský, kromě výměny přepěťovou ochranu s doživotní zárukou a zárukou na připojená zařízení, jako kompenzaci za vzniklou situaci.
JAK ZJISTÍTE, ZDA SE PROBLÉM VZTAHUJE I NA VÁŠ VÝROBEK POWERLINE?
· Zákazníci si mohou výrobky Powerline prověřit zadáním sériového čísla svého
adaptéru na této adrese.
· Zákazníci si mohou dotčené jednotky bezplatně vyměnit za vyhovující. Pro pomoc s výměnou doporučujeme použít emailovou adresu: sales@belkin-support.cz.