Avnet ponuka nové služby v regióne EMEA

1. 11. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Avnet Technology Solutions)
Avnet Technology Solutions oznámila ponuku dvoch nových služieb pre IBM Partnerov v regióne EMEA – Middleware Infrastructure Automation a Social Business in the Cloud – služby, ktoré sa kanálu EMEA sprístupňujú po akvizícii spoločnosti Ascendant Technology zo strany Avnetu.

Tieto riešenia sú navrhnuté na rozšírenie schopností partnerov, zníženie bariér vstupu na trh a zrýchlenie predaja kompletných riešení dátových centier pre IBM obchodných partnerov Avnetu. Po úspešnom začiatku poskytovania týchto služieb v USA a Kanade sú tieto dnes dostupné v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Belgicku a Turecku.

Tieto služby nám umožnia ponúkať pokročilé zručnosti a skúsenosti v dodávaní komplexných služieb implementácie softvéru IBM a sú zamerané tak, aby našim partnerom umožnili rast podnikania v regióne EMEA,“ uviedol Ian Belton, IBM Sofwtware Business Development Director v spoločnosti Avnet Technology Solutions pre región EMEA.

Po úspešnom začiatku v USA a Kanade môžu naši IBM partneri využiť túto ponuku na rozšírenie ich vlastných služieb typu end-to-end. Zvýšia tým spokojnosť zákazníkov pri maximalizácii nových možností dosahovania zisku. Medzi tieto možnosti patrí motivačný program Solution Accelerator od IBM, pri ktorom sa vypláca bonus za predaj hardvéru a softvéru od IBM spoločne v jednej transakcii," dodal.

Automatizácia middleware infraštruktúry

Koncoví užívatelia, ktorí používajú robustné internetové stránky založené na softvéri IBM, potrebujú priebežnú podporu pri správe a údržbe týchto stále sa vyvíjajúcich komplexných systémov.

S novou službou Middleware Infrastructure Automation od Avnetu partneri môžu:

• implementovať upraviteľný rámec, ktorý ponúka centralizovanú automatizáciu inštalácií a záplat, riadenie konfigurácie a použitie aplikácií na heterogénnych platformách middlewaru, svojim zákazníkom;
• pracovať pri inštalácii tejto služby priamo s IT tímom zákazníka
• znížiť náklady zákazníkov na správu a pomôcť im efektívne rozširovať svoje investície do infraštruktúry prostredníctvom nového hardvéru a softvéru, čím sa podporia rastúce systémy.

Automatizáciou inštalácie produktov, konfigurácie a spustenia aplikácií dokážu partneri svojim zákazníkom pomôcť zmeniť časovo náročné a chybové manuálne činnosti na opakované automatizované procesy, čím sa zvýši efektívnosť vynaložených nákladov.

„Sociálne“ podnikanie v cloude

Sociálne podnikanie a spolupráca predstavujú základné iniciatívy, avšak spoločnosti chcú do sveta sociálnych sietí vkĺznuť bez riešenia IT otázok a úzkych miest.

Prostredníctvom spoločnosti Avnet môžu partneri ponúkať spoluprácu a sociálne komponenty IBM cez cloud, čím umožnia:

• ľuďom prijímajúcim rozhodnutia rýchlo začať bez čakania, kým ich interní pracovníci IT preskúmajú a implementujú aplikácie sociálnych médií a
• zákazníkom začať s malým, na cloude založeným pilotným projektom, a stúpať smerom k veľkému produkčnému prostrediu, alebo sociálny softvér presťahovať po ukončení skúšobného obdobia do vlastných priestorov.

Okrem toho možno celé prostredie IBM Connections, vrátane blogov, profilov, wiki a komunít, spustiť v horizonte dní a nie týždňov či mesiacov, čím sa významne skracuje čas, potrebný na uvedenie na trh. Ponuku cloudu možno rozšíriť aj o návrh sociálnych prvkov a spolupráce a konzultácie pri zavedení s cieľom priniesť zákazníkom úspech.

Podobné články

Martin Zlocha, country manager ve společnosti Avnet Technology Solutions

Technologické trendy v roce 2016

29. 1. 2016. (redaktor: Reseller Magazine OnLine, zdroj: DCD Publishing)
Aké sú najvýznamnejší technologické trendy podľa Martina Zlocha, country managera Avnetu, pre rok 2016? Čtěte více