ASTRA ve 122 milionech domácností

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Lucemburská společnost SES ASTRA z holdingu SES (Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG), oznámila, že výrazně rozšířila své pokrytí na území Evropy, zejména pak ve Francii, na Ukrajině a ve Velké Británii.

Analogové nebo digitální televizní vysílání prostřednictvím satelitu dnes zajišťuje pro 122 mil. domácností v celé Evropě. Na výrazném nárůstu počtu zákazníků má největší podíl rostoucí obliba digitálního vysílání ze satelitů ASTRA u evropských diváků. Provozovatel satelitního systému jen během roku 2008 získal na 6,1 mil. domácností s digitálním satelitním přijímačem, a tak celkový počet domácností přijímajících digitální signál vzrostl na 47,2 milionů (74 % všech domácností s digitálním satelitem). ASTRA coby přední hráč na trhu s digitálním satelitním vysíláním typu DTH (Direct-to-Home) zároveň i nadále provozuje nejdůležitější platformu televizního vysílání v kvalitě HD (High Definition). Prostřednictvím svých satelitů dnes zajišťuje bezmála 70 kanálů v kvalitě HD, které sleduje odhadem 1,9 mil. evropských domácností vybavených televizorem s technologií HD.
Digitální vysílání dnes využívá 50 procent evropských zákazníků, což představuje 122 mil. domácností z celkového počtu 243 mil. domácností vybavených televizorem. Satelitní přenos (včetně přenosu zajišťovaného dalšími operátory) opět potvrdil svoji významnou roli na poli digitalizace. Digitální signál ze satelitu využívá více než čtvrtina všech domácností vybavených televizorem, resp. 52 % procent všech domácností s digitálním přijímačem. Rychlost digitalizace je v případě satelitní infrastruktury třikrát rychlejší (89 procent) než v případě kabelových sítí (27 procent).
Uvedené hodnoty vyplývají z posledního průzkumu SES ASTRA Satellite Monitor, který se zpracovává každoročně v 35 zemích na území Evropy a severní Afriky. Sběr dat vychází z 65 tisíc telefonických a osobních pohovorů. Metodologii průzkumu a dosažené výsledky kontrolují nezávislé ústavy, přičemž jeho výsledky akceptují regulační orgány coby objektivní ukazatele trhu.
Stručný přehled výsledků průzkumu Satellite Monitor na území Evropy a severní Afriky (z konce roku 2008):
• Celkem 243 mil. domácností na území Evropy přijímá analogový nebo digitální televizní signál.
• Flotila satelitů ASTRA poskytuje služby 122 mil. domácnostem (analogové nebo digitální vysílání) na území Evropy a severní Afriky (53,4 mil. typu DTH, 68,8 mil. prostřednictvím kabelu a zakončovacích zařízení).
• 50 %, resp. 122 mil. domácností s televizorem přijímá digitálně (zahrnuje všechny formy příjmu: satelit, kabel, pozemní vysílání, IPTV).
• Satelit používá 63,9 mil. domácností přijímajících digitálně (52 % celkového trhu s digitálním vysíláním), kabelový přenos používá 19,7 mil. domácností s digitálním příjmem (16 %), pozemní vysílání využívá 31,7 mil. domácností přijímajících digitálně (26 %), TV přes DSL používá 6,8 mil. domácností (6%).
• ASTRA poskytuje služby pro 47,2 mil. domácností s digitálním satelitním přijímačem (74 % všech domácností s digitálním satelitem).
• ASTRA během roku získala 6,1 mil. domácností s digitálním satelitním přijímačem.
• ASTRA přenáší bezmála 70 kanálů v kvalitě HD a poskytuje služby 1,9 mil. domácností vybavených technikou HD.
• Rychlost digitalizace je v případě satelitního vysílání třikrát rychlejší (89 %) než v případě kabelových sítí (27 %).