Asseco Solutions vstupuje na scénu

1. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Asseco Solutions je název nového obchodního uskupení, nadnárodního producenta podnikových informačních systémů ERP, který k 1. červenci vzniká integrací dvou lídrů národních trhů, slovenské společnosti Datalock a české LCS International.

Tento projekt byl zveřejněn již 19. února, kdy byl ohlášen na varšavské burze spolu s vynikajícími hospodářskými výsledky obou společností.

Obě společnosti si zachovávají původní právní subjektivitu a nadále budou řízeny šestičlenným představenstvem při zachování původních předsedů. Představenstvo bude vytvořeno ze členů představenstev obou integrujících se subjektů.

Ing. Peter Lang
Generální ředitel a předseda představenstva pro Slovensko
Vystudoval Stavební fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě a je držitelem prof. diplomu z managementu na City Univerzity Bratislava. Už v průběhu vysokoškolského studia se začal zabývat informačními technologiemi. Pracoval jako programátor v Pozemních stavbách, kde se věnoval systémům řízení výroby a výrobním kalkulacím paneláren. V únoru 1990 se stal spoluzakladatelem společnosti DATALOCK, jejíž vedení v květnu 1991 převzal. Poté postupně opustil oblast programování zůstal ve společnosti v řídících funkcích, především jako předseda představenstva a generální ředitel. Tyto funkce nadále zastává i v Asseco Solutions. Mimo to je i předsedou dozorčí rady Asseco Solutions, a.s., Praha.

K integraci Peter Lang, ve shodě s ostatními členy představenstva, říká: „Projekt integrácie dvoch významných hráčov DATALOCK a LCS, doterajších konkurentov, predstavuje svojim rozsahom i obsahom úžasne pestrú zmes úloh, práce s ľuďmi a ako celok obrovskú novú výzvu. Veríme, že túto mimoriadnu príležitosť do dôsledkov využijeme v prospech spoločného celku a sme radi, že sa môžeme na tom významným spôsobom podieľať. Najkrajšia práca je tvorba niečoho nového.“

Ing. Stanislav Sýkora
Generální ředitel a předseda představenstva pro Česko
Vystudoval VŠZ v Praze. Po studiích nastoupil do společnosti Agrodat, kde působil jako programátor. V roce 1990 se stal zaměstnancem společnosti LCS International, ve které prošel řadou různých pozic. V průběhu let zde byl mimo jiné ředitelem divize Helios Orange, personálním ředitelem a zástupcem generálního ředitele. V srpnu 2007 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva LCS. Tyto funkce nadále zastává i v Asseco Solutions.

I Stanislav Sýkora se v názoru na přínos integrace shoduje s ostatními členy představenstva: „Věříme, že díky integraci našich firem do obchodního uskupení dokážeme přinést našim zákazníkům víc možností, více podpory, více řešení, takže budou mít možnost v maximální míře využívat výhod naší příslušnosti k nadnárodní skupině ASSECO GROUP.“

Ing. Radoslav Balvan
Ředitel úseku vývoje a člen představenstva
Vystudoval obor Informatika – Softwarové inženýrství a Bezpečnost informačních technologií na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Od roku 1997 pracuje ve společnosti DATALOCK, kde do roku 2005 byl pracovníkem úseku vývoje se zodpovědností za modul Analýzy a statistiky. Současně byl i vedoucím vývojového týmu Leasing v projektu Volkswagen finanční služby Slovensko. V období od září 2005 do března 2007 působil ve spoločnosti Accenture na pozícii Systems Analyst. Odtud se vrátil zpět do Datalocku, kde byl v říjnu 2007 jmenován ředitelem úseku vývoje. V nejbližších dnech bude jmenován členem představenstva Asseco Solutions.

Ing. Jiří Hub
Marketingový ředitel a člen představenstva
Vystudoval VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod. Ještě před ukončením studia nastoupil jako marketingový asistent do obchodní divize společnosti LCS International. Po ročním působení byl vyčleněn do samostatné funkce a následně jmenován vedoucím marketingu. V roce 2000 vedl vyjednávací tým při akvizici společnosti Softprofes, s.r.o. V následujících letech se postupně stal ředitelem marketingu a posléze ředitelem divize Finance a marketing a současně členem představenstva společnosti. Stejnou pozici nyní zastává i v Asseco Solutions.

Ing. Dušan Lapčík
Obchodní ředitel a člen představenstva
Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojního inženýrství, kde absolvoval v oborech Tepelné a jaderné stroje a CASE systémy. Mezi jeho předchozí působiště patří brněnská společnost DINGO spol. s r.o., v níž byl obchodním ředitelem, spolumajitelem a jednatelem. Předtím pracoval jako ředitel brněnské pobočky MELZER spol. s r.o. Na pozici obchodního ředitele Helios Green ve společnosti LCS nastoupil v roce 2008. Pozici obchodního ředitele a člena představenstva Asseco Solutions zastává ode dne jeho vzniku.

Ing. Martina Mošková
Ekonomická ředitelka a členka představenstva
Vystudovala obor Účetnictví a auditorství na fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Před svým nástupem na pozici ředitelky úseku ekonomiky ve společnosti DATALOCK, kde pracuje od roku 2007, působila na manažerských pozicích v oblasti ekonomiky ve společnostech Ringier Slovakia a.s., Bratislava a NRC a.s., Trenčín. Třetím členem představenstva společnosti DATALOCK byla jmenována v září 2008. Stejnou pozici zastává od vzniku Asseco Solutions také zde. Martina Mošková působí též jako členka dozorčí rady ve společnosti NRC, a.s., Trenčín.

Výkonné managementy obou integrujících společností zůstávají prakticky v nezměněné podobě, stejně tak, jako pracovníci na ostatních pozicích. Pro zákazníky, ani partnery či dodavatele těchto firem se v jejich obchodních vztazích tedy nemění nic víc, než kontaktní a fakturační údaje.