Asseco Czech Republic završilo další fázi konsolidace

15. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Czech Republic úspěšně završilo další fázi konsolidace v rámci skupiny a 1. května zfúzovalo se společností BERIT a její dceřinou firmou BERIT services. V rámci firmy tak vznikla nová divize s názvem BERIT.

Obě se tak staly samostatnou divizí této společnosti. V jejím čele zůstane bývalý generální ředitel firmy BERIT Radek Levíček. Zahraniční dceřiné společnosti BERIT GmbH a BERIT AG si zachovaly svá jména a byly převedeny jako 100% dceřiné společnosti na Asseco Czech Republic. Právní účinky této fúze byly ve stejný den zapsány do příslušných obchodních rejstříků.

Tímto krokem byla úspěšně dokončena další fáze konsolidace v rámci skupiny ASSECO, která přináší těsnější propojení společností Asseco Czech Republic a BERIT. Fúzí sloučením tak došlo k zániku společností BERIT a BERIT services, kterému předcházelo jejich zrušení bez likvidace a veškeré jmění těchto zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů přešlo na Asseco Czech Republic jako společnost nástupnickou.

Společnost BERIT je známa na českém trhu rovněž jako dodavatel systémů pro správu majetku. Kromě České republiky doposud působila prostřednictvím dceřiných společností a partnerské sítě také v zahraničí – především v Německu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Koncem loňského roku se jí podařilo například ve Švýcarsku zvítězit ve výběrovém řízení, na jehož základě bude nejdelší železniční tunel světa Gotthard zdokumentován jejím softwarovým systémem LIDS. Zprovoznění 57 km dlouhého tunelu mezi Zürichem a Milánem je plánováno na konec roku 2017.

Pro zákazníky firmy BERIT přinese fúze rozšíření současné nabídky služeb o produktové portfolio skupiny ASSECO v České republice v oblasti komplexních informačních systémů, podpory rozhodování, řízení firemního obsahu, podnikové infrastruktury a čipových karet.