Anect varuje, že úspory nejsou na místě

17. 6. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Podle průzkumu Gartner letos plánuje okolo 55 procent firem omezit investice do IT. ANECT varuje, že plošné omezování investic do IT může firmám v době krize uškodit. Investice do některých IT služeb firmám umožňuje dosáhnout úspory.

Jednou z cest, jak se negativních vlivů spojených s nepříznivým ekonomickým prostředím vyvarovat, je podle Seidla efektivnější využití informačních technologií. Vhodné technologie a nástroje mohou podle jeho názoru snížit firemní náklady, zvýšit efektivitu zaměstnanců a snížit firemní náklady.

V reakci na současný ekonomický vývoj připravila společnost ANECT nové služby, které mohou v krátkém časovém období pomoci firmám obdobných cílů dosáhnout. Jde například o službu „Optimalizace provozních nákladů na informační technologie“ jejímž prostřednictvím může dojít ke snížení nákladů na datové linky, úpravy pravidelných plateb za podporu dodaného vybavení či optimalizaci telefonních poplatků bez poklesu kvality služeb.

Další služby společnosti ANECT umožňují cíleně snižovat cestovní náklady. Jde především o služby spojené s nasazením audio, video a webových konferenčních systémů. Úspor lze však dosáhnout také zjednodušením správy ICT infrastruktury nebo zavedením virtualizačních a archivačních technologií.

Specifickou oblastí, kde mohou firmy šetřit, představuje outsourcing vybrané oblasti ICT, kde ANECT firmám pomáhá odborně posoudit přínosy jednotlivých zvažovaných variant. „Zpomalení ekonomického růstu zvyšuje poptávku po outsourcingových službách, protože jak například ukazuje odhad společnosti IDC, outsourcingové služby budou odolnější vůči různým omezením ve výdajích na ICT než služby a produkty v dalších oblastech ICT,“ vysvětlil Michal Seidl ze společnosti ANECT.

Vzhledem k záměrům firem snižovat rozpočty na IT připravil ANECT i analytickou službu zhodnocení přínosů, která jim umožňuje porovnat očekávané náklady a přínosy ještě před tím, než dojde k jakýmkoliv platbám.