Aastra Technologies otevřela zastoupení

12. 5. 2009. (redaktor: Martin Bartolšic, zdroj: )
Aastra Technologies, oficiálně ve Vídni otevřela regionální zastoupení pro Rakousko a střední a jihovýchodní Evropu. Mezi aktivity zastoupení patří marketingový rozvoj a servisní podpora.

Vídeň se tak stává základnou pro přímý vstoup na trhy v České republice, Maďarsku, Polsku a ve Slovinsku, který proběhne v nejbližší době.. Další rozšíření aktivit pak plánuje Aastra v příštím roce. V České republice je Aastra reprezentována prodejními a servisními partnery, stejně jako rozsáhlou sítí resellerů. Plánované posílení přítomnosti ve středoevropském regionu poskytne českým zákazníkům zkvalitnění obchodních vztahů. Dalším přínosem bude lepší přístup k produktům a řešením získaným na základě akvizice divize podnikových komunikací společnosti Ericsson a vyšší úroveň služeb v oblasti migrace na nejnovější technologie, které umožní ochránit investice zákazníků do existujících systémů.
Společnost Aastra realizovala a úspěšně završila akvizici divize podnikových komunikací firmy Ericsson na jaře loňského roku. Výsledkem následné konsolidace bylo vytvoření vídeňského zastoupení Aastra Austria s působností v celém regionu. Společně s původním produktovým portfoliem firmy Ericsson vyvíjí nyní Aastra propojitelná a flexibilní komunikační řešení určená pro podniky všech velikostí a odvětví. Řešení společnosti Aastra pokrývají všechny oblasti, ať již jde o podnik se třemi nebo 150 000 uživateli, organizaci veřejného sektoru, průmyslovou společnost nebo finanční či zdravotnickou instituci s vysokými nároky na komunikační bezpečnost.
„Hlavním zaměřením společnosti Aastra je oblast podnikové komunikace. Díky úspěšným akvizicím pokrývá nyní naše společnost kompletní portfolio komunikačních řešení pro podniky a organizace,“ řekl Frederic Boone.
Společnost zvýšila přítomnost v segmentech integrované mobility (reprezentované např. telefony GSM plnohodnotně integrovanými do podnikové telekomunikační infrastruktury), Unified Communications, (tj. spojení různých komunikačních kanálů do jednotného, snadno ovladatelného řešení), Unified Messaging a rovněž multimediálních kontaktních center. K významným řešením společnosti Aastra se řadí komunikační software Aastra 5000 schopný zvládat provoz až 150 000 uživatelů, který je postaven na otevřených standardech a který podporuje tvorbu obchodní hodnoty a zefektivňuje obchodní procesy směrem k vyšší spokojenosti uživatelů a zákazníků. V nadcházejícím roce plánuje Aastra v těsné spolupráci prodejními partnery další zlepšování své pozice na regionálním trhu.
Aastra pracuje s otevřenými systémovými platformami a se standardizovanými řešeními nezávislými na hardwarové infrastruktuře s cílem zajistit zákazníkům a prodejním partnerům maximální flexibilitu a svobodu při individuálních úpravách komunikačních systémů. „Díky tomuto přístupu zpřístupníme zákazníkům v regionu mj. výhody původní řady produktů společnosti Ericsson a výjimečné koncepty (například koncept mobility) také v dalších produktech firmy Aastra,“ řekl F. Boone.