97 procent firem je závislých na datové struktuře

19. 6. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Dimension Data uskutečnila v České republice průzkum mapující způsoby zajištění servisních služeb pro firemní síťovou infrastrukturu. Z něj vyplývá, že pětina firem podceňuje rizika spojená s výpadkem IT infrastruktury.

Společnost Dimension Data Czech Republic, přední poskytovatel IT služeb a řešení, realizovala v České republice ojedinělý průzkum zaměřený na zmapování způsobů zajištění servisních služeb pro firemní síťovou infrastrukturu, a to ve třech základních oblastech – plánování, dodávky a řízení IT služeb. Výzkumu se účastnilo 96 firem a 109 osob zodpovědných za řízení či podporu procesů spojených se servisem podnikové sítě.

Respondenti se rekrutovali z komerčních subjektů a orgánů státní správy a samosprávy zaměstnávajících více než 100 osob. Výzkum potvrdil, že 97 % firem je zcela závislých na plně funkční síťové infrastruktuře a že plánování a řízení servisních služeb zajišťujících spolehlivý provoz podnikové sítě jsou pro ně nezbytné.

Průzkum dále přinesl další zajímavá zjištění:

• 76 % všech organizací preferuje při zajišťování servisu síťové infrastruktury sdílení produkčních zdrojů mezi dodavatelskou a odběratelskou stranou. Obecně je tento způsob spolupráce znám jako multisourcing.

• Smluvní spolupráce odběratelů a poskytovatelů služeb na bázi garantované dostupnosti (SLA) standardně využívá 60 % organizací. Avšak pouze 43 % z nich provádí pravidelné vyhodnocování kvality smluvně sjednaných služeb.

• Míra zastoupení produktů společnosti Cisco Systems v podnikových sítích tvoří 81 % a jsou téměř považovány za standard pro síťovou infrastrukturu.

• Řídící procesy v duchu IT Infrastructure Library (ITIL) překvapivě využívá pouhých 10 % společností, což s sebou přináší problémy při měření kvality IT služeb dovnitř firmy.

• I když 97 % firem vyjádřilo svou závislost na síťové infrastruktuře, celých 22 % vůbec nedisponuje plánem pro obnovu v případě jejího výpadku.

• Ačkoliv IT bezpečnost považuje za prioritní 88 % organizací, pravidelnou aktualizaci firmware aktivních prvků provádí pouze 69 %.

• 14 % společností vůbec neví, jaká provozní omezení může způsobit nedostupnost jejich podnikové sítě.

• Pětina firem vůbec netuší, kdy skončí podpora jejich síťového hardwaru a softwaru.

Celosvětový průzkum společnosti Dimension Data provedený v roce 2008 odhalil, že dle názoru IT manažerů jsou uživatelé o 40 % méně tolerantní k výpadkům podnikové sítě a zároveň mají o 30 % vyšší vliv na rozhodování o jejím budoucím rozvoji. Komunikace mezi IT a uživateli by tedy neměla být podceňována. Přesto aktuální výzkum odhalil, že 65 % českých organizací neprovádí audit spokojenosti zaměstnanců s IT infrastrukturou.

Průzkum společnosti Dimension Data ukázal, že společnosti jsou si vědomy zásadní důležitosti jejich podnikových sítí, a ve většině případů mají implementovány postupy a nástroje pro sledování případných hrozeb. Mezi opomíjené procesy však patří řízení životního cyklu IT infrastruktury, například na bázi ITIL, vyhodnocování kvality poskytování IT služeb nebo komunikace s uživateli, kteří mají rostoucí vliv na rozhodování o investicích.

Kompletní výsledná zpráva je ke stažení zde.