3D tisk proniká do průmyslu i do dalších oborů

25. 1. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
Zavádění digitálních technologií v podnikatelském sektoru v Česku je dle ČSÚ na vzestupu. Rychlost pevného internetového připojení používaného v podnicích rok od roku roste, firmy ale také často čelí bezpečnostním incidentům souvisejícím s ICT. Moderní digitální technologie, jakými jsou např. 3D tisk nebo robotika, jsou využívány nejčastěji podniky ve zpracovatelském průmyslu, nejvíce pak těmi velkými.

Podíl firem, které se v roce 2022 připojovaly k internetu rychlostí alespoň 30 Mbit/s, se za posledních deset let zvýšil více než čtyřnásobně na 76 %. Rychlostí převyšující 100 Mbit/s se ve stejném roce připojovalo už 43 % firem. „V případě rychlosti připojení k internetu se firmy v Česku dlouhodobě umísťují pod průměrem EU, kde se rychlostí 100 Mbit/s či vyšší připojovalo v průměru 57 % firem. Nejvyšší podíl podniků, připojujících se touto rychlostí, se dlouhodobě nachází v Dánsku, kde to v roce 2022 bylo 85 %,“ vysvětlila Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

S alespoň jedním bezpečnostním incidentem mělo v tuzemsku v průběhu roku 2021 zkušenost více než 29 % firem s deseti a více zaměstnanci. Nejčastěji šlo o nedostupnost služeb ICT způsobenou selháním hardwaru nebo softwaru, s níž se setkala čtvrtina podniků. „S vnějším kybernetickým útokem se v roce 2021 v Česku potýkalo v průměru sedm procent podniků s deseti a více zaměstnanci. Přibližně čtyřikrát častěji než s vnějšími útoky se podniky setkaly s bezpečnostními incidenty způsobenými technickou závadou, chybou v softwaru nebo v důsledku neúmyslného činu zaměstnance,“ dodala Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Podle nejnovějších dat čelily naše podniky ICT bezpečnostním incidentům častěji, než je evropský průměr. V roce 2021 mělo Česko čtvrtý nejvyšší podíl podniků s touto zkušeností.

V roce 2021 tisklo trojrozměrné předměty 52 % velkých průmyslových podniků. 3D technologii využívalo 49 % podniků z elektronického a 35 % firem z automobilového průmyslu. Mimo průmysl využívají 3D tisk nejčastěji subjekty z odvětví Výzkum a vývoj (CZ-NACE 72), kde šlo o 43 % podniků.

Průmyslové nebo servisní roboty používaly minulý rok bezmála dvě třetiny (64 %) velkých podniků s více než 250 zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu, malých firem bylo v tomto odvětví sedm. V Česku se nejvíce uplatňují průmyslové roboty fungující jako robotická ramena s pevnou základnou. Využívají se především pro automatizaci výrobních činností, nejčastěji v automobilovém průmyslu (CZ-NACE 29), kde je v roce 2022 používalo 48 % podniků.

Další informace získáte např. zde.

Podobné články

Důvěra spotřebitelů poklesla, podnikatelé jsou optimističtější

28. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 93,1, při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 93,5 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,0 bodu na hodnotu 90,7. Čtěte více

Důvěra v ekonomiku se v září snížila

26. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 4,2 bodu na hodnotu 89,2, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,5 bodu na hodnotu 89,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,7 bodu na hodnotu 88,3. Čtěte více

HDP meziročně klesl o 0,4 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %

30. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 2023 meziročně o 0,4 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %. Meziroční pokles HDP byl ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a úbytkem zásob, naopak pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka. Čtěte více

Důvěra spotřebitelů se v srpnu snížila, celková důvěra v ekonomiku ale dále roste

25. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se dle ČSÚ v srpnu meziměsíčně zvýšil o dva body na hodnotu 93,4 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 93,9 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 91. Čtěte více