2N Telekomunikace vypisuje soutěž na UMTS Router

30. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost 2N Telekomunikace vypisuje otevřenou soutěž o nejlepší aplikační scénář UMTS routeru 2N OfficeRoute. Autoři tří nejlepších studií získají produkt 2N OfficeRoute, telekomunikační řešení mobilní kanceláře s rychlým přenosem dat.

2N vyhlášením soutěže o nejlepší scénář využití UMTS routeru 2N OfficeRoute vyzývá všechny odborníky, studenty, techniky a inženýry, kteří mají zkušenosti v oblasti telekomunikací, aby uplatnili svoji tvořivost. Od účastníků, kteří se rozhodnou svůj návrh přihlásit, 2N očekává originální, široce využitelný a jednoduchý návrh, který co nejlépe využije potenciál a funkce zařízení 2N OfficeRoute. Tento UMTS router, vyvinutý 2N, poskytuje široké možnosti řešení mobilní kanceláře, IP ústředny, šetření za volání nebo faxování.

Soutěže se mohou účastnit i partneři a distributoři 2N. Vyhlašovatelem soutěže jsou kladeny základní formální požadavky na zpracování scénáře a přihlášení. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách 2N. Soutěž začíná 3. 8. 2009 a poslední termín pro odeslání návrhu je stanoven na 6. 9. 2009. Po posouzení technického řešení a funkčnosti vybere v polovině září odborná porota tři vítěze.