Poslat e-mailem

Jednotlivé e-mailové adresy oddělujte čárkami nebo pište na nový řádek.
Za IT bezpečnost v KPMG odpovídá Tomáš Kudělka