L2K distributorem BorderWare Technologies Inc.

30. 3. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Distributorem produktů IT Security společnosti BorderWare Technologies Inc. se pro ČR a SR stala firma L2K s.r.o.. BorderWare.

BorderWare svými produkty komplexně řeší problematiku Data Loss Prevention, Web 2.0 Security, Email Security a Network Security. Postupná integrace jednotlivých řešení do jedné platformy umožňuje nabízet špičkový certifikovaný produkt pro státní správu, podnikatelský sektor i poskytovatele služeb, který je chrání jak před hrozbami zvenčí, tak před únikem dat zevnitř.