Comguard distributorem ManageEngine

14. 9. 2015. (redaktor: František Doupal, zdroj: Comguard)
Společnost Comguard uzavřela distribuční smlouvu s firmou ManageEngine, která poskytuje software pro správu a řízení IT.

Portfolio produktů zahrnuje cenově dostupná řešení pro správu a řízení výkonu sítě, IT help desk, řízení výkonnosti aplikací, správu stolních i přenosných zařízení, vyhodnocování logů z firewallů a pokročilý log management, správu identit a hesel nebo reporting a audit pro Sharepoint, Exchange a Active Directoryzde (včetně zálohování a obnovení dat).

K hlavním produktům zařazeným do nabídky společnosti Comguard patří zejména ITIL kompatibilní help desk software ServiceDesk Plus určený organizacím všech velikostí. Díky propracované řadě ITSM (Information Technology Service Management) funkcí umožňuje oddělením podpory poskytovat prvotřídní služby koncovým uživatelům při nižších nákladech.  S tím jde ruku v ruce jednoduchost použití, redukce složitosti souvisejících procesů i spokojenost klientů. Řešení v současné době využívá více než 100 000 organizací různých velikostí ve 186 zemích světa.

K hlavním funkcím ServiceDesk Plus patří:

  • ITIL Incident Management - pokrývá identifikaci incidentu a jeho logování. Incidentem se může stát jakékoli pochybení či narušení IT služby nebo konfigurace zařízení či systému a může být vytvořen přes Event Management, webové rozhraní, telefonát uživatele nebo email.
  • ITIL Problem Management - hlavním smyslem správy problémů je analýza původní příčiny všech opakujících se incidentů a minimalizace dopadu problému na organizaci.
  • Change Management - důvodem využívání změnového řízení je zajištění požadavku na dokončení změny s minimálním rizikem či negativním dopadem na ostatní procesy.
  • Service Catalog - v ServiceDesk Plus katalogu služeb lze vytvořit ukázkové služby pro klienty (pro každý produkt či službu) na jednom místě. Díky jednoduché navigaci umožňuje rovněž propagovat nabídku zákazníkům tak, aby ji využívali samostatně podle svých potřeb.
  • Asset Management - ServiceDesk Plus má integrováno řešení pro řízení aktiv v helpdesku, který udržuje přesný inventář hardwaru a softwaru v organizaci. Automaticky skenuje a aktualizuje veškerá aktiva s IP adresou nacházející se v dané síti.
  • ITIL Configuration Management Database (CMDB) - představuje centrální úložiště konfiguračních dat (Configuration Items) obsahující relevantní informace o všech důležitých prvcích či pro organizaci kritických IT konfiguračních datech/záznamech a jejich vzájemných vazbách.
  • Řízení nákupu - organizace všech velikostí potřebují mít přehled o svých nákupech (co, za kolik, od koho, …). Díky tomu je možné šetřit náklady, eliminovat duplicitní nákupy a vynucovat závazné postupy.
  • Správa smluv - jednou ze zásadních aktivit Asset Managementu je monitorování smluv, které mohou mít mnoho podob dle jejich účelu (podpora, údržba, pronájem, atd.).
  • Projektové řízení – projektové řízení je zahrnuto do helpdesku spolu s funkcemi řízení incidentů, změn, problémů a CMDB, což zjednodušuje řízení IT projektů v organizaci. Podporuje spolupráci v týmu a zapojení expertů. Přiřazuje role a jejich přístupová práva, rozděluje projekt na etapy (milníky) a jednotlivé úkoly, kontroluje stav jejich plnění v gantových diagramech, monitoruje na jednom místě všechny projekty, milníky a úkoly, efektivně řídí časové a další zdroje.
  • Reporting - ServiceDesk Plus poskytuje všechny z helpdesku potřebné reporty.

Comguard nabízí i další produkty společnosti ManageEngine, mezi nimi například Password Management, který je vhodným nástrojem i pro administraci hesel a Active Directory Self Service Password Reset Management.

„Pro spolupráci s ManageEngine jsme se rozhodli především kvůli produktu ServiceDesk Plus, který je jejich vlajkovou lodí. Sami jsme produkt otestovali a používáme ho přímo v provozu jako help desk pro naše týmy předprodejní i poprodejní podpory,“ uvedl Jan Dymáček, ředitel společnosti Comguard.

Bližší informace o všech nabízených produktech ManageEngine naleznete zde.

Štítky: 
Comguard, ManageEngine