Adastra partnerem Netezza

19. 5. 2009. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: )
Adastra, uzavřela partnerství s firmou Netezza, globálním lídrem v oblasti Data Warehousingu a analytických aplikací. Cílem partnerství je zpřístupnit předním společnostem působícím na českém trhu nejnovější technologie v oblasti datových skladů.

Partnerství uzavřené pro region střední a východní Evropy rozšiřuje technologické portfolio klíčových služeb společnosti Adastra a přispívá k tomu, aby si Adastra i nadále udržela své čelní místo v oboru Data Warehousingu a Business Intelligence. Od svého vzniku v roce 2000 v Bostonu (USA) se Netezza stala průkopníkem na trhu v oblasti data warehouse appliance (DWA) – zařízení, které optimálně kombinuje software a hardware a zaručuje maximální výkonnost databázového systému. Netezza Performance Server propojuje funkcionalitu databáze, serveru a storage do jednoho zařízení, které umožní mnohem rychlejší a snadnější zpracování a analýzu terabytů dat při nižších nákladech než u konkurenčních řešení. Stovky společností na celém světě používají Netezza Performance Server pro efektivní analýzu stále rostoucího objemu dat.

Na základě uzavřené smlouvy bude Adastra dodávat, instalovat a nasazovat produkty Netezza u středo a východoevropských zákazníků. Obě společnosti budou také úzce spolupracovat v rámci vzdělávacích, obchodních a marketingových programů.